Spring til indhold

Luft og lugt

Her kan du se luftudsigten for Fyn og se den aktuelle luftforurening i Odense. Du kan få en introduktion i luftforurening og læse om, hvad Odense Kommune gør for at mindske luftforureningen fra lokale forureningskilder i Odense.

Overvågning og kontrol af forureninger

De metoder, der anvendes ved evt. måling og registrering af luftforureninger, skal tilpasses undersøgelsens formål. Ønsker man eksempelvis at undersøge, om forekomsten af kvælstofoxider (NOx) i et område overholder grænseværdien, som er en årsmiddelværdi, skal målingerne udføres, så årsmiddelkoncentrationen kan dokumenteres.

 

Læs mere om luftkvalitetsovervågning.

 

Skal det derimod afgøres, om en klage over røggener fra fastbrændselsanlæg er berettiget, vil det typisk være korttidspåvirkningerne (lugt), der er afgørende for vurderingen, og som derfor skal registreres. Her giver registrering af langtidsmiddelværdi som f.eks. årsmiddelværdier ikke mening.

 

By- og Kulturforvaltningen