Spring til indhold

Netværk og forpligtende aftaler

Netværk og forpligtende aftaler, som Odense Kommune deltager i.

 CLEAN Grøn Erhvervsvækst er et privat-offentligt samarbejde mellem en række offentlige og private partnere.

 

Borgmesterpagten hvor Odense forpligter sig til at gå videre end de af EU fastsatte målsætninger for 2020 om at reducere CO2-udledningen med mindst 20%. Odense underskrev Borgmesterpagten i september 2012.  

 

4DH (District Heating), som er et internationalt forskningscenter, der udvikler 4. generation af fjernvarmeteknologier og -systemer. 

 

Aalborg Commitments, er en erklæring om at arbejde for miljøforbedringer på alle områder. Odense underskrev erklæringen i 2008.

 

Klimakommuneaftale fra Danmarks Naturfredningsforening underskrevet i 2009, forpligter kommunen til at reducere sin egen CO2-udledning med 2 % om året frem til 2025. Det svarer til 32 % i 2025.

 

Energy cities er et netværk, hvor europæiske kommuner udveksler erfaringer om planlægning, der fører til et lavere energiforbrug lokalt.

 

Bedre Bolig-ordningen under Energistyrelsen gør det enkelt at tænke energien med, når boligen skal renoveres.

 

Odense Kommunes internationale strategi.

By- og Kulturforvaltningen