Spring til indhold

Netværket CLEAN Grøn Erhvervsvækst

For at forebygge klimaændringer skal vi alle spare på energien. Der er et stort potentiale indenfor energirenovering og klimatilpasning. Derfor samarbejder Odense Kommune med CLEAN, herunder især CLEAN Grøn Erhvervsvækst.

Formålet med partnerskabet

Odense Kommune er med i netværket CLEAN Grøn Erhvervsvækst. Netværket har både et energispor, og et klimaspor. Energisporet har fokus på energihåndværkeruddannelse, aftenskole, energievents og synliggørelse i forhold til segmentet energirenovering hos private boligejere. Klimasporet har fokus på uddannelse af kloakmestre og anlægsgartnere til klimaentreprenører samt erfaringsopsamling på gode løsninger til blandt andet lokal afledning af regnvand (LAR).


 Netværket skal vise private borgere, erhvervslivet og offentlige instanser, hvor let tilgængelig energirenovering og klimatilpasning kan være og sikre at der er de fornødne kompetencer for håndværkere til at udføre opgaverne. Samtidig er Grøn Erhvervsvækst et forum, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer på området og få nye ideer indenfor energirenovering og klimatilpasning.

 

Formålet med partnerskabet

CLEAN Grøn Erhvervsvækst er et projekt, der synliggør og fremmer efterspørgsel på energieffektivt byggeri. Grøn Erhvervsvækst projektet har fokus på energihåndværkeruddannelse, aftenskole, energievents og synliggørelse i forhold til segmentet energirenovering hos private boligejere.

Netværket skal vise private borgere, erhvervslivet og offentlige instanser, hvor let tilgængelig energirenovering er. Samtidig er Grøn Erhvervsvækst også et forum, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer på området og få nye ideer til, hvordan man mest effektivt kan finansiere og udbrede energirenoveringen.

 

Formålet med partnerskabet

CLEAN Grøn Erhvervsvækst er et projekt, der synliggør og fremmer efterspørgsel på energieffektivt byggeri. Grøn Erhvervsvækst projektet har fokus på energihåndværkeruddannelse, aftenskole, energievents og synliggørelse i forhold til segmentet energirenovering hos private boligejere.

Netværket skal vise private borgere, erhvervslivet og offentlige instanser, hvor let tilgængelig energirenovering er. Samtidig er Grøn Erhvervsvækst også et forum, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer på området og få nye ideer til, hvordan man mest effektivt kan finansiere og udbrede energirenoveringen.

By- og Kulturforvaltningen