Spring til indhold

Strategisk energiplan

Her kan du læse om den Strategiske energiplan for Odense Kommune.

I 2012 vedtog Odense Kommune en strategisk energiplan.

Planens mål er at gøre Odense Kommune uafhængig af fossile brændsler. Energiforsyningen skal bygge på et bæredygtigt grundlag og på vedvarende energi. Ved at reducere udledningen af CO2 skal vi bidrage til at bremse klimaforandringerne, som vi allerede mærker i form af kraftig regn og oversvømmelser.

I den strategiske energiplan er der fokus på optimal udnyttelse af energiressourcer og energibesparelser. Samtidig er der spændende muligheder for, at erhvervslivet kan udvikles og skabe vækst inden for især energirenovering og grøn teknologi – gerne i et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Energiplanen er blevet efterfulgt af en fælles energiplan for hele Fyn. Odense Byråd godkendte den 6. april 2016 et ikke bindende samarbejde om Energiplan Fyn.

By- og Kulturforvaltningen