Spring til indhold

Klima og energi

I Odense er den grønne omstilling af energisystemet allerede i gang. Men for at nå helt i mål er det nødvendigt, at vi alle tager fat. Det gælder for kommunen, borgere og virksomheder.

Klimaentreprenøruddannelse

For at lykkes med klimatilpasningen er det vigtigt at få mobiliseret de private grundejere til at håndtere regnvand på egen grund og det er det vigtigt med uddannede fagfolk der kan klare opgaven. Derfor er Odense Kommune sammen med flere samarbejdspartnere ved at gennemføre et uddannelsesforløb til klimaentreprenør. Det blev kørt forløb på 6 dage fra 23. oktober til 27. november 2018.

Forestil dig Odense i 2050 

“Du kan nemmest forudsige fremtiden, hvis du selv skaber den” sagde Abraham Lincoln. 

Vi er ikke ude på at sammenligne os med en af de vigtigste præsidenter i USA’s historie, men det er et godt råd. Og vi er næsten enige; vi vil blot tilføje, at skal fremtiden være til gavn og glæde for alle, så skal vi skabe den sammen ud fra en fælles vision. 

Vi håber, du får lyst til at læse videre i folderen Odense 2050 og bliver inspireret til at bidrage til, at Odense bliver Danmarks mest bæredygtige storby.

Der er lang tid til år 2050, så hvorfor vil vi overhovedet se så langt frem i tiden? Hvis du kigger dig omkring, kan du se, at mange veje, skoler, energianlæg og meget andet er blevet planlagt og opført før du blev født eller i din barndom og ungdom. Mange af rammerne for dit nuværende liv er altså blevet besluttet for flere årtier siden. 

Derfor er Odense Kommune allerede nu i gang med at investere og planlægge, hvordan Odense skal være i fremtiden. Du kan her læse nogle bud på Odense i 2050, og hvordan vi i fællesskab kommer derhen. For vi tror på, at det er nemmest at forudsige fremtiden, hvis vi skaber den sammen

Denne folder er udarbejdet som en del af projektet ”Imagine – Low energy cities with a high quality of life for all”. 
Projektet er støttet af EU programmet Interreg IVC, som er en regional europæisk udviklingsfond. Projektet har til formål at hjælpe europæiske byer og kommuner med at omstille sig til lavenergibyer, med en høj livskvalitet for alle. 

Folderen tager udgangspunkt i dele af byrådets vedtagne vision og politikker og vores ønske om at inddrage interessenter i kommunens arbejde med at skabe en bæredygtig storby for alle. 

Odense 2050
 


By- og Kulturforvaltningen