Genanvendelse af restprodukter

Læs om hvordan du kan genbruge knust asfalt, eller hvordan restprodukter fra forbrænding af kul kan bruges til en række bygge- og anlægstekniske formål.
.

Vand og Natur

Vand og Natur

Lone Frederiksen

65 51 25 85

Vand og Natur

Nørregade 36
5000 Odense C Tlf. 65 51 25 85
Mail: miljo@odense.dk

Digital post

Miljo

Knust asfalt
Læs hvordan du kan bruge knust asfalt til din markvej eller din gårdsplads 

Slagge og flyveaske
Læs om reglerne for, hvordan du kan genanvende restproduktionen til bygge- og anlægsprojekter

Opdateret 22-02-2018

By- og Kulturforvaltningen