Spring til indhold

Midlertidig aktivitet (miljø) - dispensation

I forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning m.m., kan der forekomme midlertidige aktiviteter, som er omfattet af særlige miljøregler

Kontaktinformation

Industri og Klima

65 51 24 10

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Miljø

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00

Ved midlertidige miljøaktiviteter forstås:

  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Nedrivningsaktiviteter
  • Bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner 

Reglerne for aktiviteterne afhænger af flere ting:

Midlertidig aktivitet af kortere varighed (under 6mdr) er omfattet af Odense Kommunes retningslinjer.

Du kan læse mere om retningslinjerne Støv-, støj– eller vibrations-frembringende, midlertidige aktiviteter.

Hvis man ønsker at fravige disse, skal der søges om dispensation her på siden.

Du finder selvbetjeningsløsningen i den grønne boks..

 

Nedrivning af bygninger kræver en anmeldelse til Byggesag.

Opdateret 27-11-2017

By- og Kulturforvaltningen