Anmeld midlertidige aktiviteter (miljø)

I forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning mm., kan der forekomme midlertidige aktiviteter, som er omfattet af særlige miljøregler

Kontaktinformation

Industri og Klima

65 51 24 10

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00

Digital post

Miljø

Ved midlertidige miljøaktiviteter forstås:

  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Nedrivningsaktiviteter
  • Bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner 

Reglerne for aktiviteterne afhænger af flere ting:

Midlertidig aktivitet af længere varighed (over 6 mdr) er omfattet af Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Aktiviteterne skal anmeldes til kommunen 14 dage før.

Du anmelder i selvbetjeningsløsningen i den grønne boks.

 

Nedrivning af bygninger kræver en anmeldelse til Byggesag.

Opdateret 30-11-2017

By- og Kulturforvaltningen