Spring til indhold

Affaldsplan 2014-2024

Læs mere om Odense Kommunes affaldsplan for perioden 2014 - 2024.

Odense Kommunes affaldsplan 2014 - 2024, blev vedtaget af byrådet d. 29. oktober 2014

Forinden har affaldsplanen været i offentlig høring i 8 uger, hvor alle i Odense kommune kunne komme med bemærkninger. Alle indkomne bemærkninger har været til politisk behandling i byrådet inden den endelige plan blev vedtaget.

Affaldsplanen er et styrings og planlægningsværkstøj, som danner baggrund for affaldshåndteringen i Odense kommune.

Se Affaldsplan 2014-2024 

For yderligere information

Odense Kommune, Erhverv og Bæredygtighed
Nørregade 36 - 38
5100 Odense C

Mail: miljo@odense.dk

Administrativ sagsbehandler
Janne Hansen - tlf. 65 51 24 87

Miljøsagsbehandler
Vivian Andersen - tlf. 65 51 24 80

By- og Kulturforvaltningen