Spring til indhold

Brand- og miljøforhold

Krav om brandforhold og miljøforhold i erhvervsejendomme.

Brandforhold

Du kan få Vejledning til Brand- og Konstruktionsklasser som du skal bruge i Byg og Miljø, når du laver en byggeansøgning.

 

Bygninger skal sikres så der opnås en tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. Herunder indgår forhold vedrørende flugtveje, konstruktive forhold, brandtekniske installationer og brandventilation.

 

Byggesag behandler alle byggerier i forhold til brand på nær virksomheder der er omfattet af Beredskabsloven (brandfarlige virksomheder) denne type sager varetages af Beredskab Fyn.

 

Miljøforhold

Læs mere om jordforurening, kortlagte grunde og ejers pligter ved bebyggelse

By- og Kulturforvaltningen