Spring til indhold

Færdigmeld erhvervsbyggeri

Når du er færdig med erhvervs-byggeriet, skal du som bygherre fortælle det til os. Vi afslutter byggesagen, og ændrer oplysningerne i BBR.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 24 62

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Byggesag - Erhverv

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 10-12
Torsdag 10-12

Du kan træffe en medarbejder i Byggesag ved at lave en forudgående aftale.

Færdigmelding af byggeri

Har du søgt tilladelse til byggeriet via Byg og Miljø (BOM), så skal du færdigmelde dit byggeri i BOM-løsningen. 

Har du ikke søgt i BOM, så kan du færdigmelde dit byggeri ved at skrive til Byggesag via digital post. 

Vær opmærksom på, der kan være stillet vilkår i tilladelsen, der skal være opfyldt inden vi kan afslutte sagen. 

Gebyr

Der vil i forbindelse med afslutning af din byggesag, blive opkrævet gebyr nr. 2 - opkrævningen sker til ejendommens ejer.

Du kan klage over gebyret i din byggesag.

By- og Kulturforvaltningen