Spring til indhold

Brand- og miljøforhold

Krav om brandforhold og miljøforhold i erhvervsejendomme.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

65 51 24 62

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Byggesag - Erhverv

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 10-12
Torsdag 10-12

Du kan træffe en medarbejder i Byggesag ved at lave en forudgående aftale.

Brandforhold

Bygninger skal sikres så der opnås en tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. Herunder indgår forhold vedrørende flugtveje, konstruktive forhold, brandtekniske installationer og brandventilation.

 

Byggesag behandler alle byggerier i forhold til brand på nær virksomheder der er omfattet af Beredskabsloven (brandfarlige virksomheder) denne type sager varetages af Beredskab Fyn.


Miljøforhold

Læs mere om jordforurening, kortlagte grunde og ejers pligter ved bebyggelse


By- og Kulturforvaltningen