Anlægsarbejder for Odense Kommune

Udbudsbetingelser og standarder m.v. til rådgiver og entreprenører

Drift og Anlægs særlige betingelser (SB) og alm. Arbejdsbeskrivelser (SAB) for anlægsarbejder ved Odense Kommune, krav til materialer og komprimering i vejbefæstelser, cykelstier, fortove, rabatter m.v. samt tilhørende tegninger på belægninger, beplantninger og tilgængelighed er revideret i november måned 2014.

Alle tilbud til Drift og Anlæg skal vedlægges en Tro og love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovens bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 - Bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love (Effektivisering af inddrivelsen af restancer til det offentlige).

 
Hvis der i kontrakten er aftale om forudbetaling af leverancer kræves en Garanti for forudbetaling af leverancer.

Leverandører af bygge – og Anlæg, drifts- og tjenesteydelser til Odense kommune skal inden indgåelse af kontrakt underskrive arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Odense kommune.

Entreprenør og naturstensleverandør skal inden indgåelse af kontrakt underskrive Kontraktvilkår pr. 22.09.2008 vedr. etiske krav til naturstensprodukter.

Tilfredshedserklæring for Odense Kommune til de brug for entreprenør hvor der reetableres på lodsejers grund, som accept på de udførte arbejder.

Dokumenter der kan hentes:

 

Dokumenterne er gemt i pdf-format. For at kunne læse det, skal du have installeret programmet Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader er gratis og kan hentes her. 

 

Drift og Anlæg
Odense Slot
Nørregade 36
5000 Odense C

Tlf.: 78 73 59 99
Fax: 65 91 96 81
E-mail: DOA.bkf@odense.dk

Opdateret 25-07-2017

By- og Kulturforvaltningen