Spring til indhold

Hvilke opgaver kan du få løst?

Har I opgaver i din virksomhed, der ikke bliver løst i det daglige? Er der faglærte medarbejdere i din virksomhed, som bruger tid på at løse ufaglærte opgaver? Så er job til borgere med et socialt frikort måske løsningen.

Virksomhed & Arbejdskraft

Virksomhed & Arbejdskraft

Virksomhed & Arbejdskraft

Tolderlundsvej 2
5000 Odense C
63756363

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Det kan være en enkeltstående arbejdsopgave eller en aftale om få ordinære timer om ugen afhængigt af mulighederne og behovet i din virksomhed. 

Eksempler på job:
Serviceopgaver for de øvrige medarbejdere (gå til hånde)
 Pakke- og lagerarbejde
Kundebetjening 
Rengøring og oprydning – inde og ude 
Kørselsopgaver 
Små håndværksopgaver 
Kantinearbejde 
Andre opgaver, I har brug for at få løst

Det, at ansætte en medarbejder med et socialt frikort, som typisk kommer fra en noget anden hverdag, kan være med til at tilføre energi og give nye perspektiver. Derudover kan det være med til at øge rummeligheden og sammenholdet i virksomheden. 
Konkret kan det være med til at styrke jeres CSR-regnskab ved at udvise et socialt ansvar og være med til at løfte sociale problemer i lokalsamfundet. I kan tilmed synliggøre det ved at anvende det sociale frikorts logo enten fysisk eller digitalt. 
Motivationen for at ansætte en medarbejder med et socialt frikort behøver ikke at være at få løst en arbejdsopgave hurtigt og effektivt, men at være med til at gøre en forskel.
 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen