Spring til indhold

Løntilskud til nyuddannede med nedsat funktionsevne

Giv en person med funktionsnedsættelse mulighed for et aktivt arbejdsliv.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

63 75 63 63

Tolderlundsvej 2
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Virksomhedsservice

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-13.00

For at lette adgang til arbejdsmarkedet for nyuddannede med nedsat funktionsevne, er det muligt at ansætte med løntilskud. Det er et krav at ansættelsen sker i en normal jobfunktion på en almindelig arbejdsplads.*

 

Ordningen omfatter nyuddannede med en uddannelse på mindst 18 måneder, som mangler konkret erhvervserfaring indenfor uddannelsesområdet. Derudover skal personen starte i jobbet senest to år efter, at uddannelsen er afsluttet.

 

Ved ansættelsen, udbetaler virksomheden overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud i op til ét år. Tilskuddet må over en periode på ét år ikke overstige 75 % af de samlede lønomkostninger.

 

*Det er en betingelse at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud i virksomheden. 

 

Fordele: 

  • Giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for et aktivt arbejdsliv
  • Du får gode råd og hjælp til alt det praktiske – før, under og efter ansættelsen
  • Løntilskudsforløbet planlægges i tæt samarbejde alle parter imellem

Læs mere på www.ijobnu.dk, som er Danmarks job- og informationsportal for personer med nedsat funktionsevne. 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen