Spring til indhold

Partnerskabsaftale

Fokus på rummelighed og socialt engagement.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
63 75 63 63

Tolderlundsvej 2
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Virksomhedsservice

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-13.00

Partnerskabsaftale

Har din virksomhed fokus på rummelighed og socialt engagement? -Formålet med en partnerskabsaftale mellem virksomhed og Virksomhedsservice er at fremme et konstruktivt samarbejde, der kan bidrage dels til øget fokus på at bruge Virksomhedsservice i rekrutteringen af arbejdskraft, dels til en aktiv udvikling af et mere rummeligt arbejdsmarked.
 

Aftalen udformes med udgangspunkt i virksomhedens ønsker og muligheder, eksempelvis med fokus på rekruttering af arbejdskraft, arbejdsfastholdelse, sygefravær, afklaring og opkvalificering og/eller integration af nydanske borgere.
 

En partnerskabsaftale er gældende i 2 år fra aftaledato, og kan opsiges af begge parter uden forudgående varsel.
 
Med en partnerskabsaftale forpligter virksomheden sig til at:
 
  • bruge Virksomhedsservice, blandt andet til annoncering på Jobnet.dk, i det omfang det skønnes nødvendigt 
  • påtage sig et socialt ansvar og løse sociale opgaver i samarbejde med Virksomhedsservice
  • udpege en kontaktperson til samarbejdet med Virksomhedsservice
  • deltage i udvælgelsen af de personer, der henvises til de ekstraordinære pladser
  • afsætte tid og ressourcer til at introducere og oplære personen
  • løbende at forholde sig til muligheden for at oprette (ekstra) lære-/elevpladser, herunder også pladser til voksenlærlinge.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen