Spring til indhold

Mentorforløb til nyansatte i virksomheden

Ved ansættelse af en ny medarbejder i kan det være en god idé at udvælge en mentor i virksomheden for at lette introduktionen og oplæringen. Her kan Virksomhedsservice være behjælpelig og yde støtte til en mentorfunktion.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
63 75 63 63

Tolderlundsvej 2
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Virksomhedsservice

Ved mentor forstås en erfaren medarbejder i virksomheden eller en ekstern person, der sørger for introduktion og oplæring af den ledige i virksomheden i et omfang, der rækker ud over en virksomheds normale forpligtelser til introduktion og oplæring.

Mentorordningen kan anvendes ved ordinær ansættelse, ansættelse med løntilskud og fleksjob. Ordningen bruges typisk, når en ansøger ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i en længere periode.

Etablering af en mentorordning forudsætter, at mentoren har afgørende betydning for, at medarbejderen kan falde til i din virksomhed.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen