Spring til indhold

Jobrotation

Virksomhedsservice tilbyder at lette arbejdet med jobrotationsprojekter og yder støtte og vejledning fra start til slut.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

63 75 63 63

Tolderlundsvej 2
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Jobrotation

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Ons 9:00-15:00
Torsdag 9:00-17:00
Fredag 9:00-13:00

Jobrotation

Virksomhedsservice kan hjælpe dig med at finde egnede vikarer og hjælpe med at håndtere det administrative.

 

Du kan kontakte os, hvis I er interesserede i at høre mere om jobrotation. Så tager vi initiativ til et fælles møde.

  • Få kontakt til konsulenter, som kan bistå ved møder om jobrotation
  • Få hjælp til at beregne en økonomisk model for jobrotationsforløb
  • Få formidlet kontakt til uddannelsesinstitutioner, hvis I ønsker at tilrettelægge fleksible kurser/uddannelser

 

Opkvalificering af medarbejdere – her er muligheden

Hvis du planlægger uddannelse af medarbejdere eller allerede har en uddannelsesplan, vil jobrotation være et relevant redskab at bruge.

 

Formålet med jobrotation er:

  • At kunne dække medarbejdernes uddannelsesbehov, uden at virksomheden kommer bagud med arbejdet
  • At medarbejdere uddannes uden det bliver en økonomisk belastning for virksomheden
  • At virksomheden opnår et bedre rekrutteringsgrundlag i forhold til fremtidige ansættelser
  • At ledige opnår ansættelse som vikar og dermed højner egne kompetencer og skaber netværk i forhold til en fremtidig ansættelse.

 

Hvordan finansieres jobrotation

Virksomheden sender ansatte på efteruddannelse og modtager jobrotationsydelse svarende til kr. 190,44 pr. uddannelsestime. Virksomheden betaler løn til de ansatte og betaler kursusudgiften. Virksomheden ansætter en ledig (med minimum 6 måneders ledighed) i maksimalt 6 måneder.

 

Har I som virksomhed uddannelsestimer? Kontakt Virksomhedsservice for at høre hvordan vi bedst etablerer et jobrotationsprojekt. 

 

Du kan som virksomhed tilgå Vitas her.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen