Spring til indhold

Barnets udvikling 6 - 9 måneder

Når barnet er 6-9 måneder lærer det sin krop at kende ved at skubbe, hive, række ud og banke på ting. De er især optaget af at trille og begynder at komme fremad på gulvet.

Den udvikling du har kunnet læse om ved det 0 - 3 måneder og 3 - 6 måneder gamle barn fortsætter med samme hast. Perioden byder på nye udfordringer, med et barn der bliver meget mere bevidst og et barn der kan komme omkring ved egen hjælp. Igen er barnet hjulpet godt på vej af sine sanser og den stimulation du giver og har givet.

 

Syn og kontakt

Hvis du sidder overfor dit barn, vil barnet nu kunne efterligne dine mundbevægelser og hovedrysten. Barnet er interesseret i sit eget spejlbillede. Spejlbilledet får smil fra barnet og barnet vil gerne røre ved billedet af sig selv.

 

Dit barn vil i denne alder være meget bevidst om, hvor det hører til. Nogle vil opleve at barnet allerede i 6 måneders alderen har separationsangst fra forældrene. Hyppigst kommer separationsangsten, når barnet er mellem 7-10 måneder. Du vil opleve at dit barn kan blive dybt ulykkeligt, når du er uden for barnets synsvidde. Er i sammen med fremmede vil barnet måske klamre sig til dig.

 

Hjælp barnet igennem perioden ved, at være der for barnet. Tag barnet med dig fra rum til rum. Har du et kort ærinde i et andet rum så snak eller syng, så dit barn kan høre dig. Barnet skal gentagne gange opleve, at du forsvinder, men kommer igen. Respekter at barnet helst vil være hos sin far eller mor. Det er et sundt tegn, at barnet viser, at det har knyttet sig specielt til sine forældre og skelner mellem kendte og ukendte.

 

Hørelse og sprog

Barnet begynder at vende sig for at se, hvor en lyd kommer fra. Barnet er ikke alene afhængig af gråd for at få kontakt med de voksne, og for at kunne få opfyldt basale behov, men kan nu bruge pludrelyde, der er med til at fortælle, hvad barnet vil. I slutningen af perioden vil barnet reagere på sit navn og vil vende sig eller se op, når du kalder. Barnet begynder at pludre i stavelser. Oftest vil det være lydene da-da, ma-ma, ja-ja, ba-ba.

 

Udvikling

I løbet  perioden  vil barnet trille bevidst fra mave til ryg og omvendt. Nogle børn bruger færdigheden til at vende sig, mens andre børn triller for at komme hen til ting. De triller retningsbestemt. Barnet går fra at bruge meget energi på bevægelserne til, at de bliver automatiserede. Barnet forsøger at få fat i det legetøj det kan se. Ved at bevæge sige om egen akse kommer barnet til siderne og ved at skubbe fra med fødderne eller trække sig frem med armene, kan barnet komme fremad. Især på et glat gulv sker det, at barnet kan se noget foran sig, men kroppen glider baglæns.Skub med benene og træk med armene vil på et tidspunkt blive koordineret og barnet vil begynde at krybe. Der vil også være børn, der begynder at rokke i kravlestilling og at kravle. Kravler barnet vil det hurtigt lære at sætte sig op og begynde at rejse sig op ved fx møblerne. De fleste børn vil gerne stå med støtte. Barnet skal nu kunne stå med strakte ben.

 

Aktivitetstæpper der inviterer barnet til at ligge på ryggen, udfordrer ikke barnet længere. Du hjælper barnets udvikling bedst på vej ved, at der er et blødt underlag hvor barnet ikke glider. Det kan fx være et liggeunderlag.

 

Finmotorisk sker der store forandringer. Barnet har kun kunnet gribe ting, men bliver nu i stand til at slippe ting og legetøj. Det vil ofte blive flittigt brugt når barnet sidder i højstol til måltiderne.

 

Barnet vil flytte fokus til detaljerne på legetøjet. Det vil også være interesseret i dit ansigt, i dine smykker, briller m.m. I starten af perioden griber barnet med hele hånden (tværgreb) og i slutningen af perioden har barnet et pincetgreb, hvor det bruger pege og tommelfinger til at gribe med. Pincetgrebet er nyttig for barnet når det undersøger ting, men især når der skal spise. Små stykker blødt mad kan barnet nu selv spise.

 

De fleste børn vil i ½-års alderen fortrække at maden er meget findelt. I 8-9 måneders alderen kan de fleste børn flytte maden fra side til side i munden og de er parate til at få stykker mad, som de selv putter i munden.

 

Fra ½ års-alderen er det fint at barnet kommer i høj stol til måltiderne. Barnet lærer meget af at se på, at de voksne og evt. større søskende spiser. At sidde i høj stol giver barnet en behagelig stilling i forhold til, at skulle synke maden og det er et perfekt sted, når barnet selv skal lære at tage små stykker mad med fingrene.

 

Mange børn har i starten brug for støtte langs siderne i højstolen, men de lærer hurtigt at finde balancen. Barnet må gerne komme i høj stol til måltiderne, selvom det endnu ikke ved egen hjælp kan komme op at sidde på gulvet.

 

Stimulation

Mange af de ting der er forslået som stimulation mellem 0 - ½ år forsætter i denne alder. Forskellen er nu at barnet er meget mere opmærksomt på hvad der sker. Barnet vil begynde at have genkendelse af ting og de ved hvad der skal ske. Hvis barnet fx bliver sat i en høj stol og de ser glas eller skål med mad ved det, at det kan få noget at drikke og spise.

 

Barnet kan forstå enkle ting der bliver sagt, forudsat at de voksne i længere tid har sat navn på hverdagsting.

 

Krop og syn arbejder godt sammen. Placer legetøj så barnet udfordres til bevægelse. Øjnene vil hurtigt fange det, barnet finder mest interessant. Barnet går fra at foretrække farverigt legetøj, til at udforske det de ser forældrene har. Typisk har barnet meget opmærksomhed på fjernbetjeninger, mobiltelefoner og andet som de ser de voksne bruge.

 

Har du et barn der er meget nysgerrigt klarer barnet formentlig selv overgangen fra liggende stilling til kryb og kravl. Der er er børn der har et meget roligt gemyt og som finder sig i at blive liggende stort set på samme sted. Har du et stille barn, er der ekstra brug for, at du hjælper barnet på vej. Du kan lave trillelege, sæt din håndflade mod barnets fødder, gynge barnet, lav hoppebevægelser med barnet. De stille børn er som regel nemme i en periode, men bliver mere sårbare, hvis ikke de kan komme omkring ved egen hjælp når de skal i pasning. De stille børn skal hele tiden udfordres for at understøtte udviklingen.

 

Næsten alle børn er glade for borte-tit-tit-lege. Udover at barnet nyder legen lærer barnet at forældrene ikke er væk, selvom de ikke kan ses.

 

Barnets evne til i 9 måneders alderen, at efterligne forældrenes handlinger, kan bruges til at lære barnet nye færdigheder. Barnet vil begynde at klappe når du klapper og synger klappe-kage sangen. Når du strækker barnets arme og siger hvor stor er Anna vil Anna selv på et tidspunkt strække armene, når hun hører dig sige: Hvor stor er Anna?

 

Stimulationen af sproget foregår stadig ved at sætte ord på alt det du gør med barnet, synge, kigge i pegebøger m.m. Barnet får hele tiden ny stimulation i kraft af, at du er sammen med barnet i nye sammenhænge. Barnet ligger ikke længere i barnevognen med kalechen slået op, men vil begynde at interessere sig for, hvad der foregår udenfor barnevognen. Det åbner mulighed for at sætte ord på mange nye ting.

 

Det er ikke blot synet der stimuleres ved at barnet kommer ud i nye sammenhænge. Det gør barnets oplevelse af lyd og følesansen også. Det er en kæmpe verden der åbner sig når barnet kan begynde, at bevæge sig ved egen hjælp. Barnet kan dufte til en blomst, mærke på græs, blomster, kæledyr og meget andet. Barnet lærer også i denne alder, af ting de rører ved, underlag de bevæger sig på føles forskelligt. Barnet skal have mulighed for at røre ved mange forskellige ting. Udover at tingene nu kan slippes, kan de også ”bankes” ned i forskelligt underlag.

 

Tumlelegene kan hen mod 9 måneders alderen blive meget vildere. Bevæg barnet i alle retninger. Gyng barnet frem og tilbage, men lad også gyngen dreje rundt. Du kan også holde barnet under armene og svinge barnet rundt. Tænk alle retninger ind i tumle legene.

 

Mad

Barnet begynder i denne periode at spise en vifte af forskellige typer mad. I starten udgør amning og modermælkserstatning den største energikilde, men det skifter i slutningen af perioden.

 

Billede af baby med ble, der kravler