Spring til indhold

Hvor meget sover børn?

Barnets søvnmønster er af stor betydning for hverdagen i familien og tilstrækkelig søvn er vigtig for børns velbefindende og udvikling. Alt efter spædbarnets alder har det forskelligt søvnbehov.

Barnets alder   Søvntimer per døgn Søvnrytme 
1-4 uger 15-18 Ingen døgnrytme
Sover 2-4 timer ad gangen
1-3 måneder
14-15
Bedre søvnrytme
Sover op til 3 timer ad gangen
4-5 måneder
14-15
Bedre Søvnrytme
Sover op til 4-5 timer om natten
6-12 måneder
14-15 Bedre døgnrytme
Sover op til 6 timer om natten

 

Det nyfødte barn på 1 - 4 uger

Det nyfødte barn sover i kortere perioder á 2-4 timer døgnet rundt. I alt sover det ca. 15-18 timer i døgnet.

 

I de første måneder har de fleste børn ingen fast rytme i forhold til at spise og sove. Spædbarnet vågner ofte med 2-3 timers interval, da søvnen styres af maden og spædbarnet vækkes på grund af sult. Det kan dog forekomme, at nogle børn kan sove i længere perioder. Det er helt i orden, hvis det er et sundt normalt barn. Hvis der er specielle hensyn som fx gulsot eller manglende vægtøgning, kan det være nødvendigt at vække barnet. Dette vil være efter aftale med læge eller sundhedsplejersken.

 

Spædbarnets bevægelser er styret af reflekser, som kan forstyrre dem og være med til at vække barnet.

 

Søvnmønstret er heller ikke relateret til dagslys og mørke, og det er derfor helt normalt, at spædbarnet kan have byttet om på dag og nat. Forældrene kan lære barnet, at der er forskel på dag og nat ved fx at tænde så lidt lys som muligt om natten. Forældrene skal også kun skifte barnet om natten, hvis det har afføring, eller hvis bleen føles meget tung og våd. Undlad at snakke til barnet under amning og bleskift om natten. Hvis barnet græder, når det bliver lagt i seng, kan berøring, sang eller hudkontakt måske hjælpe. Nogle børn skal ammes eller vugges i søvn. Vær opmærksom på, at børn, der er født for tidligt, kan have større søvnbehov.

 

Barnet på  1 - 3 måneder

Barnet kan efterhånden sove omkring 3 timer ad gangen og er mere vågen om dagen. Sover i alt omkring 14-15 timer i døgnet.
Barnet kan nu kende forskel på dag og nat, og der kan begynde at komme en søvnrytme, som dog stadig styres af maden, men også af aktivitet i den vågne periode. Barnet er nemlig mere aktivt og udforskende om dagen og bliver derved mere naturlig træt.

 

Almindelige søvnproblematikker i denne periode ses ofte ved, at barnet gerne vil falde i søvn ved en af forældrene og at barnet vågner, når det lægges fra sig, at barnet sover godt om dagen og er meget vågen om aften, eller at barnet ikke falder i søvn uden at blive vugget. I denne periode må man gerne begynde at øve at hjælpe barnet til en søvnrytme ved at lave faste rytmer og regelmæssighed for barnet. Det gør barnet trygt, når det ved, hvad der skal ske. Det er vigtigt at hjælpe barnet til at sove, førend det er overtræt, og undlad at vække et sovende barn.

 

Barnet på 4 - 5 måneder

Barnet har brug for at sove tre-fire gange i løbet af dagen. Om natten kan det ofte sove op til 4-5 timer sammenhængende. Sover i alt ca. 14-15 timer i døgnet.

Barnet begynder nu at få en søvnrytme og døgnrytmen er mere stabil, især hvis I har fået indøvet regelmæssige sovevaner. Putteritualer er vigtige, da barnet lærer af gentagelser, som skaber tryghed og forudsigelighed for barnet. Disse kan fx være: samme sovested, sang, nattøj, aftenbad, flaske/amning.

 

De fleste børn vil være i stand til at ”sove igennem”, hvilket er ca. 5 timers søvn i træk. Børn, som ammes, har som regel lidt kortere sammenhængende søvn.

 

Barnet på 6 - 12 måneder

I begyndelsen sover barnet tre lure i løbet af dagen, senere bliver det til to. Når barnet nærmer sig 1 år, kan det måske sove ca. 6 timers sammenhængende søvn om natten. Sover i alt ca. 14-15 timer i døgnet.

 

Barnet er meget bevidst og opmærksom på dette alderstrin, og bruger meget energi på at være motorisk aktiv. Tillærte færdigheder som fx at sætte sig op, benyttes pr refleks i søvne og vil ophøre igen, men kan forstyrre barnets søvn i en periode.

 

Det er vigtigt at fastholde gode og faste putteritualer og det er også i denne alder, at barnet vil kunne komme på eget værelse. Der hvor barnet skal sove, skal der være forholdsvis stille, mørkt, køligt og sengen skal matche barnets alder og udvikling. Dynen skal passe i størrelsen, og først efter 1-års alderen gives en passende hovedpude. Barnet må gerne forlades, mens det er døsigt og opmærksom på mor/far forlader rummet. Det kan være nødvendigt at vende tilbage til soveværelset, hvis barnet er uroligt og ikke kan falde i søvn, evt. helt op til 10-15 gange. Det kan være en hjælp for barnet at berolige det med kærtegn, tyssen, og en rolig stemmeføring.

 

Hvis der er søvnproblemer, kan forældrene med fordel planlægge, hvordan de begge kan få sovet tilstrækkeligt, så der er overskud til at hjælpe barnet igennem søvnvanskelighederne. Vær opmærksom på at søvn avler søvn. Barnet bør derfor ikke vækkes om dagen i håb om at kunne sove bedre om natten, da barnet i stedet oftere vil være træt og utilfreds.