Spring til indhold

Søvn

Det er vigtigt for barnets udvikling at sove, da det er under søvnen, at kroppen får ro til at bearbejde alle de nye indtryk.

Søvn er vigtigt for både børn og voksne og har betydning for det overskud, vi har i hverdagen. De fleste vil opleve et ændret søvnmønster, når de bliver forældre. Søvn er også ofte en af de ting, som kan fylde og bekymre forældre. Her kan man kan både overveje om barnet sover for meget, eller om det sover for lidt.

Ligesom hos voksne varierer søvnbehovet også fra barn til barn. Det er således normalt, at nogle nyfødte spædbørn sover 15 timer i døgnet. Andre sover 18 eller måske op til 20 timer i døgnet.

Som forældre vil man i starten opleve, at barnet ikke har et søvnmønster. Det kan også være, at det følger den samme rytme, som i mors mave. Efterhånden som barnet vokser, vil der begynde at komme mere rytme. Som forældre kan man hjælpe til denne proces og dermed få skabt nogle gode søvnvaner. Det kan være en hjælp for barnet, at man allerede fra starten får lavet nogle faste ritualer, når barnet skal puttes. Gentagelser skaber forudsigelighed, og forudsigelighed er lig med tryghed for børn. Syng fx den samme sang for barnet i forbindelse med putning. Rolig stemmeføring og dæmpet belysning kan også hjælpe barnet til at falde i søvn. Endelig spejler det lille barn også hele tiden sine forældre. Jo roligere forældrene kan være, jo lettere vil det være for barnet at slappe af og overgive sig til søvn.

Fra barnet er 2 til 6 måneder begynder der at komme en søvnrytme/døgnrytme. Nogle børn regulerer det selv, mens andre har brug for hjælp fra forældrene. Barnet kan nu også sove længere og mere sammenhængende om natten. Med alderen bliver barnet mere aktivt om dagen og bliver mere naturligt træt om natten.

Søvnen kan opdeles i 4 stadier, der går fra meget let søvn til dyb søvn. Det er først, når barnet er omkring 2 måneder og efter, at denne opdeling begynder. Nedenfor ses opdelinger af de 4 stadier.

  1. Glidende overgang til søvn - man vækkes let
  2. Tungere søvn - man er sværere at vække
  3. Dybere søvn
  4. Dyb søvn. Man er næsten umulig at vække. Ved vækning er man omtumlet og uklar

Lille dreng der sover i hvidt sengetøj

Forløbet fra stadie 2-4 kaldes også en søvncyklus. I løbet af en nat gennemgår dit barn omkring 4-5 af disse. Opvågninger mellem hver søvncyklus er almindelige. De aftager med alderen. Det er dog ikke ualmindeligt, at børn vågner helt op, når de er i den lette søvn (stadie 2). Vågenperioderne er korte. Efter 6 måneders alderen opnås den helt dybe søvn som ved stadie 3-4.

Børn har brug for at gennemgå søvncyklus både om dagen (så længe de har brug for middagslur) og flere gange i løbet af natten.

 

En søvncyklus tager mellem 1½-2 timer. Man skal så vidt muligt undgå at vække barnet midt i en søvncyklus.  

 

Der er børn, der vender om på dag og nat. Her er det en nødvendighed at vække barnet, for at hjælpe barnet ind i en ny rytme. Barnet skal have lov at sove 1½-2 timer før det vækkes.

 

Hvis det helt lille barn sover dårligt både dag og nat, skal barnet lære at sove i sammenhængende perioder.  Sover det lille barn kun kort tid ad gangen, vil det ofte påvirke barnets måltider. Barnet vil typisk spise mange gange og små portioner.  Barnet kommer til at mangle overskud til vigtig udvikling og kontakt. Man skal altid overveje, hvad årsagen til barnets dårlige søvn kan være. Har barnet ondt? Bliver barnet ikke mæt? Søger barnet tryghed? Snak med sundhedsplejersken om regulering af barnets rytme. 

 

Mange forældre oplever, at det er svært at putte større børn om aftenen, hvis barnet sover meget i dagtimerne. Børns søvnrytme skal vurderes hen over hele døgnet. Her er dialog og et godt samarbejde mellem forældre og pasningstilbud essentielt. Det er et vilkår i de fleste familier, at forældre og børn skal tidligt op for at starte dagen. Hvis alle i en familie kan stå udhvilede op, starter dagen bedst. Børn i vuggestue/børnehavealder skal puttes senest mellem 19-20 for at være udhvilede om morgenen. 

 

Sover et barn i en familie sent om aftenen, eller vågner barnet talrige gange om natten, påvirker det hele familiens trivsel.  

 

Hvis børn bor på skift hos forældre, gavner det barnet, at der er de samme søvnrutiner i begge hjem. Det gælder især puttetider og stå-op-tider. 

 

Børn sover bedst, hvis der ikke er de store forandringer i weekender og ferier. En god rytme, der bliver brudt i en ferie, kan tage lang tid at genskabe.

 

Her på hjemmesiden kan du læse mere om:

Hvor meget sover børn

At sove i barnevogn

Særlige søvnproblematikker

Vuggedød