Spring til indhold

Pleje af dit barn

Du kan på disse sider finde gode råd om, hvordan du kan pleje dit barn. Du kan også få svar på nogen af alle de spørgsmål, man har omkring sit barns trivsel.

Måske har I aldrig holdt en nyfødt før. Eller skiftet ble på én. Tag barnet ind til jer. Mærk dets fine duft og bløde hud. For hver dag I er sammen med jeres barn, jo mere sikre vil I blive i at aflæse barnets signaler. I vil også kunne mærke efter, hvad det har brug for.

 

For alle er det en stor omvæltning at få et barn. I den første tid efter fødslen er det almindeligt at føle sig sårbar, usikker og svingende i humøret. Forældreskabet åbner både for nye glæder og for nye bekymringer, som I måske ikke har kendt til før. Husk at brug jeres netværk og at tage imod den hjælp, som I bliver tilbudt.

Straks efter fødslen udvikles de følelsesmæssige bånd, der allerede er skabt under graviditeten. Tilknytningen imellem jer er livsvigtig for barnet og udvikles helt naturligt hos langt de fleste.

 

De følelsesmæssige bånd sikrer, at I som forældre sørger for at opfylde barnets behov. Om det er for mad, trøst og tryghed – også selv om det er midt om natten. Samt at I vil beskytte det imod alt, hvad der kan true dets velbefindende. Under fødslen bliver der udskilt hormoner. Hormonerne gør jer parate til at tage imod barnet og knytte bånd til det straks efter fødslen. I reagerer på barnets gråd og andre små lyde ved at tale stille det til, ae det og lægge barnet til brystet. I kan understøtte tilknytningen ved at give barnet masser af hudkontakt. Når barnet – kun iført en ble – ligger hud mod hud på sin fars eller mors nøgne hud, giver det ro og tryghed.

 

Kærlighed til barnet

De fleste forældre elsker deres barn fra første sekund. For nogle tager det lidt længere tid at knytte sig helt til barnet. Måske har fødslen været hård, eller barnet er sygt. Så er det nødvendigt først at komme sig over fødslen og have tid til at lære barnet at kende. Det er helt normalt, så bliv ikke forskrækket, hvis de stærke følelser lader vente på sig. Rør ved barnet, duft til det, bær det tæt ind til jer. Lær barnet at kende, så kommer kærligheden lige så stille.

 

Hvis følelserne ikke kommer eller forvirrer

Både mor og far kan få en fødselsdepression. Hvis I begge eller den ene af jer slet ikke føler noget. Det kan også være, hvis I oplever uventede følelser som tristhed, modvilje, angst eller håbløshed. Her kan det hjælpe at tale med andre om det. Lad være med at holde det for jer selv. Det kan være tegn på en fødselsdepression, som måske har været undervejs allerede under graviditeten. Det er godt at få tidlig hjælp, så det ikke udvikler sig og bliver værre. Svære følelser bliver ofte endnu stærkere, hvis man holder dem skjult. Bryd tabuet og tal med din partner, din familie eller sundhedsplejersken om det.

 

Netværk

Det er et stort arbejde at have et lille barn. Det kræver tid og kræfter. Især hvis du er vant til et liv med mange aktiviteter, kan det være svært at tilpasse sig forældrerollen. Mange problemer føles mere overskuelige, hvis de deles med andre. Det er derfor en god idé at bruge venner og familie. Et godt netværk kan aflaste dig både fysisk og psykisk. Glade og trygge forældre giver glade og trygge børn.

 

Her på hjemmesiden kan du læse mere om:

Barnets sundhed

Pleje af din baby

Jalousi og opdragelse