Spring til indhold

Ønsker du at samarbejde med os?

Det Hjælpsomme Hjem er et udstillingsmiljø for hjælpemidler og velfærdsteknologi. Måske kunne du tænke dig at få vist jeres hjælpemidler/teknologier hos os?

Det Hjælpsomme Hjem er målrettet borgere og pårørende i Odense kommune og holder åbent alle hverdage. Besøgende kan komme ind direkte fra gaden. Besøgende kommer både pga. nysgerrighed og konkrete behov.

 

Alle besøgende bliver mødt af faguddannet personale, som hjælper med at afklare ønsker og behov, samt vejlede i forhold til muligheder for hjælp og støtte.

 

Det Hjælpsomme Hjem ligger i forbindelse med Ældre – og Handicapforvaltningens Indgang og sammen med en af kommunens Sundhedsklinikker. Dette er med til at sikre et stabilt flow af besøgende.

 

Derudover bruges Det Hjælpsomme Hjem til arrangementer for målgruppen, repræsentation og besøg fra en bred vifte af interessenter herunder uddannelsesinstitutioner. 

 

Udvalget i udstillingen udskiftes løbende, idet der indrettes med forskellige temaer og fokusområder.

Vi ønsker at samarbejde med virksomheder

Virksomheder opfordres derfor til at henvende sig, hvis de ønsker at samarbejde om udstilling af velfærdsteknologi og hjælpemidler. 

Ved henvendelse med ønske om samarbejde bedes følgende oplyst: 

  • Beskrivelse af produkt(er)
  • Målgruppen ift. produktet
  • Specifikke ideer / ønsker til udstillingen i Det Hjælpsomme Hjem
  • Kontaktoplysninger

 

Når vi modtager en henvendelse igangsættes en proces, med henblik på om den præsenterede teknologi kan være en del af udstillingen i Det Hjælpsomme Hjem.

 

Ved udvælgelsen af hjælpemidler og velfærdsteknologi lægges bl.a. vægt på, at det udstillede har sammenhæng til temaer og fokusområder, og at der er tale om løsninger, som understøtter borgeren i at leve det selvstændige og uafhængige liv. Tillige vægter vi, at der vises eksempler på både små og store løsninger og på ting, som borgerne selv skal købe. 


Ved aftale om samarbejde udarbejdes en Samarbejdsaftale. En typisk samarbejdsperiode løber i 6 måneder. Derefter vil vi i fællesskab tage en dialog omkring eventuelt videre samarbejde eller ophør af samarbejdet.

 

Mærkning med QR-koder

Alle udstillede produkter i Det Hjælpsomme Hjem mærkes med en QR-kode, der henviser til Hjælpemiddelbasen, og giver let adgang til information om produkt og forhandlere. Medarbejderne i Det Hjælpsomme Hjem hjælper besøgende med, at scanne QR-koden, og den besøgende vælger selv forhandler.

 

Kontakt os med henblik på samarbejde

Kontakt os direkte

    

Det Hjælpsomme Hjem
  • Dalumvej 95 B
  • 5250 Odense SV
  • Telefon: 63753581 / 21426717
  • Email: dethjaelpsommehjem@odense.dk