Spring til indhold

Tilsyn med private institutioner

De private daginstitutioner er godkendt efter kriterier og retningslinjer tiltrådt af Odense Kommune den 16. august 2005. Godkendelseskriterier og ansøgningsskema ligger på Odense Kommunes hjemmeside.

Der foretages mindst et årligt tilsyn hos samtlige private daginstitutioner. Tilsynet føres af en repræsentant fra Børn- og Ungeforvaltningen og indbefatter inspektion af de fysiske rammer, observation og møde med ledelsen og repræsentanter fra bestyrelsen. Tilsynet tager udgangspunkt i Dagtilbudsloven og målsætninger og strategier vedtaget i Odense Kommune, herunder Børn- og Ungepolitikken.

 

Herudover foretager Børn- og Ungeforvaltningen uanmeldte tilsyn efter behov.