Spring til indhold

Tilsyn med privat pasning

Dagplejen i Odense Kommunes Region Nord godkender alle nye private pasningsordninger og fører uanmeldt tilsyn en gang årligt hos de private passere.

Alle godkendelser og  tilsyn foretages af en erfaren dagplejepædagog eller teamleder fra dagplejen.

Tilsynet vurderer:

  • Om pasningstilbuddet bidrager til børnenes almindelige udvikling og trivsel.
  • Om børnepasseren har kompetence til at reagere på og opfylde børnenes behov, herunder om den private passer kan omsætte råd og vejledning til praksis.
  • Om det private pasningstilbud lever op til en rengøringsstandard, der svarer til de krav, der stilles til hygiejne i de kommunale tilbud.
  • Om det private pasningstilbud lever op til den standard og de krav, der er i de kommunale tilbud.