Spring til indhold

Læringsmiljø

Børn lærer nyt og er i udvikling fra de møder ind om morgenen til de hentes om eftermiddagen.

Odense Kommunes Dagtilbud skaber læringsmiljøer af høj kvalitet for at give dit barn de absolut bedste betingelser for at lære nyt og trives godt. 

Læringsmiljøet omhandler blandt andet den måde børn og personale er sammen på, hvilke aktiviteter og lege, børnene er i gang med i løbet af dagen, og hvilke fysiske rammer der er i dagtilbuddet.

Du vil opleve, at læringsmiljøet støtter op om fællesskaber blandt børnene og trygge relationer mellem børn og personale. Den aktive leg er fundamentet for udviklingen f.eks. inden for sprog og sociale relationer. Det pædagogiske personale i dit barns dagtilbud vil målrettet bidrage til at styrke børnenes engagement, fantasi, udvikling og læring gennem leg og aktiviteter der interesserer børnene.

Dagtilbuddets fysiske rammer har betydning for børnenes aktiviteter, lege og udviklingsmuligheder. Et godt udemiljø styrker børnenes sundhed, motorik og trivsel. Indendørs er udsmykning, materialer og møbler placeret i børnehøjde og i legemiljøer, som skaber rum for fordybelse og læring.