Spring til indhold

Inkluderende fællesskaber

Alle børn skal opleve, at de kan noget, at de er betydningsfulde, og at de bidrager til børnefællesskaber. Det betyder, at alle børn skal ses, høres, forstås og værdsættes.

Børn vokser op i en kompleks verden, der er i konstant forandring, og hvor respekt for hinandens forskelligheder er afgørende for vores demokrati.  Det skal læres - og børnelivet i et dagtilbud er et godt sted at øve sig. Betydningsfulde fællesskaber er med til at udfordre dit barns kompetencer og potentialer.