Spring til indhold

Ferie/lukkedage

Ferie/lukkedage i Odense Kommunes dagtilbud.

Dagtilbud i Odense Kommune har som udgangspunkt åbent alle hverdage. Den præcise åbningstid varierer fra sted til sted og skal findes på børnehusets/dagplejens hjemmeside.

 

Alle dagtilbud holder lukket lørdag, søndag samt helligdage.

 

Derudover har børnehusene og dagplejerne ferielukket på særlige tidspunkter i løbet af året. Der arrangeres fællespasning efter behov, men ikke nødvendigvis i dit barns børnehus eller dagpleje.

 

Som forælder vil du forud for ferielukkedage blive spurgt ind til dit behov for fællespasning.

 

Ferie/lukkedage

- De tre hverdage op til påske

- Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

- Uge 28-29-30

- Mellem jul og nytår