Spring til indhold

Ferie/lukkedage

Ferie/lukkedage i Odense Kommunes dagtilbud.

I Odense Kommune holder alle dagtilbud helt lukket lørdag, søndage og helligdage.

Ydermere har børnehusene ferielukket på særlige tidspunkter i løbet af året, hvor der tilbydes sampasning.

Det drejer sig om følgende dage:

 

- De tre hverdage op til påske
- Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
- Uge 28-29-30
- Mellem jul og nytår
- Den 24. december
- Grundlovsdag til kl. 12.30 - hvorefter børnehuset er lukket

 

Sampasning arrangeres efter behov, men ikke nødvendigvis i dit barns børnehus. Du vil forud for lukkedage blive spurgt ind til behov for sampasning.

Sampasning for børn i Odense Kommune foregår i vuggestue og børnehave i 1-2 børnehuse pr. institutionsområde, og for børn i dagpleje som gæstedagpleje i et andet dagplejehjem eller i et gæstehus.

Ferieåbne børnehuse oplyses af institutionen via i Aula.