Spring til indhold

Legestuer i Dagpleje Syd

Dagplejerne indgår i et netværk med andre dagplejere, som blandt andet mødes regelmæssigt i legestuegrupper.

I legestuerne er der mulighed for, at børnene kan møde andre børn og indgå i et større fællesskab af børn og voksne. Legestuegrupperne mødes hver 14. dag. Legestuen er en heldagslegestue dvs. at børnene afleveres og hentes i legestuen. Legestuen er et rart og trygt sted hvor der tages udgangspunkt i samværet og aktiviteter med børnene, som har fokus på leg og læring. Ligeledes giver det også mulighed for at inddele børnene i mindre grupper – efter hvad de kan og har af behov, så det enkelte barn tilgodeses.

Legestuegruppen udarbejder aktivitetsplaner ud fra temaerne i De pædagogiske læreplaner.


Legestuen er et supplement til det enkelte dagplejehjem, hvor børnene bl.a. får mulighed for andre aktiviteter, som det enkelte dagplejehjem nødvendigvis ikke kan give. Legestuen giver forældre og børn mulighed for, at lære de andre dagplejere at kende, hvilket gør det lettere, når det er nødvendigt at gøre brug af gæstedagpleje.

Legestuen er også en god forberedelse for børns overgang fra dagpleje til børnehave og kan dermed gøre det lettere for børnene.

Dagplejepædagogen som er tilknyttet legestuegruppen kommer ofte og er sammen med dagplejere og børn. Derudover kan dagplejerne også få besøg af andre tværfaglige samarbejdspartnere.
  
Der afholdes 2 forældrearrangementer om året i legestuen.