Spring til indhold

Forældrebestyrelsen

Her kan du læse om forældrebestyrelsen .

Formål

Forældrebestyrelsen er talerør for ALLE forældre til børn i Dagplejen, og I har som forældre ALTID mulighed for at komme med spørgsmål og emner til drøftelse på møderne.
Det er forældrebestyrelsens opfattelse, at jo bedre samarbejdet er mellem alle parter, jo større er den indbyrdes forståelse for hinandens ønsker og behov.

Hvem er forældrebestyrelsen?

Vi er en gruppe forældre til dagplejebørn, som har noget på hjertet, og som gerne vil være med til at præge dagplejen og de aktiviteter, som vores børn møder i dagligdagen. Forældrebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, hvoriblandt der vælges en formand og en næstformand, samt 2 personalerepræsentanter og dagplejelederen.

Hvor ofte mødes forældrebestyrelsen?

Forældrebestyrelsen mødes 4 - 6 gange om året, af ca. 2 timer pr. møde. Formanden har derudover 2 kontaktudvalgsmøder med kommunens politikere og forældrerepræsentanter fra børnehuse og skoler.

Hvad laver forældrebestyrelsen?

Til møderne drøftes driften af Dagplejen. Det gælder alt fra pasningstider, videreuddannelse af dagplejere og fokus på hygiejne, tilfredshedsundersøgelser, synlighed af dagplejen som institution og lokaleforbedringer i legestuerne.
Forældrebestyrelsen deltager i det årlige tilsynsdialogmøde med Børn- og Ungeforvaltningen.

Valg til forældrebestyrelse

Valg til forældrebestyrelse finder sted hvert år i april måned. Alle forældre med børn i dagplejen kan stille op til dette valg.

Vi i forældrebestyrelsen hører gerne fra Jer.