Spring til indhold

Pædagogik i Børnehuset Myretuen - Vestermarken

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børnehuset Myretuen

Stadionvej 66 C
5200 Odense V
63 75 19 65

Åbningstider

Mandag - Torsdag 6.30-16.45
Fredag 6.30-16.30

Daglig pædagogisk leder

Steen Munch

I Myretuen arbejder vi med udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer. Vi har udarbejdet et årshjul med aktiviteter hvor vi kommer omkring følgende temaer:

 

Krop og bevægelse 

Vi vægter at børnene har mulighed for at udfolde sig kropsligt i dagligdagen såvel ude som inde, samt at de får kendskab til almen viden om sundhed, kost og kroppens funktioner.

 

Sprog 

Vi arbejder fokuseret med sprog i alle dagligdagens aktiviteter. Sproget er udgangspunktet for sociale relationer, tænkning, refleksion og hele barnets trivsel.

Sociale kompetencer 

I Myretuen vægter vi fællesskabet højt. Hos os skal alle føle sig velkomne og vi ser mangfoldighed som en styrke. Vi tilstræber en god og rar omgangstone blandt både børn og voksne. I børnehøjde og med udgangspunkt i ” Fri for mobberi” arbejder vi med sociale kompetencer.

 

Natur og naturfænomener 

Vi ønsker at give vores børn blik for naturens muligheder og respekt for denne.

 

Personlige kompetencer 

Herunder at kunne mærke egne og andres grænser, at kunne sige til og fra på en ordentlig måde, at udvikle selvværd og tro på egne evner, bl.a ved at arbejde med selvhjulpenhed.

 

Kulturelle udtryksformer og værdier

At introducere børnene for en bred vifte af kulturelle tilbud og muligheder.

  

I Myretuen ser vi traditioner og genkendelighed som enormt givtige i forhold til fællesskabet. Vi skaber sammen noget og mødes på tværs af kultur, religion og andre forskelligheder.

 

Hvis du ønsker at se nærmere på hvilke aktiviteter vi har i løbet af året, henviser vi til afsnittet om dagligdagen i børnehuset.