Spring til indhold

Dagligdagen i Børnehuset Myretuen - Vestermarken

Her kan du læse om en dag i Børnehuset Myretuen - Vestermarken

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børnehuset Myretuen

Stadionvej 66 C
5200 Odense V
63 75 19 65

Åbningstider

Mandag - Torsdag 6.30-16.45
Fredag 6.30-16.30

Daglig pædagogisk leder

Steen Munch

Dagligdag i Myretuen

06.30-08.00: Myretuen åbner. Mulighed for morgenmad

09.00-09.30: Frugt. Snak om dagens aktiviteter

09.30-11.00: Leg og aktivitet ud fra børnehusets årshjul.

11.00-12.00: Samling og frokost

12.00-14.00: Middagssøvn/legeplads

14.00-16.45: Eftermiddags frugt. Leg ude og inde

 

Myretuen har mange faste traditioner og aktiviteter, der tager udgangspunkt i de 6 læreplans temaer:

 

Kulturelle udtryksformer og værdier

- Sanseudstilling

- Fastelavnsfest

- Påskefrokost

- Høstprojekt

- City ballet

- Juletur

- Julefrokost

- Kunstprojekt

- Sommerfest

 

Barnets alsidige personlige udvikling

- Samling
- Storegruppe (forårssfo børn)
- Selvhjulpenhed
- Legegrupper

Sociale kompetencer

- Fri for mobberi
- Samling
- Leg
- Bag for en sag. Vi sælger bagværk og støtter Børns Vilkår

Krop og bevægelse

- Atletikdag
- Ture ud af huset
- Cykelleg
- Legeplads
- Gymnastik
- Fredagssalat
- Kendskab til kroppen

Naturen og naturfænomener

- Legeplads
- Vindprojekt. Tur til Stige ø
- Fjord og Bælt centret
- Årstids relaterede ture

Sprog

- Sproglege
- Dialogisk læsning
- Rim og remser
- Sange og sanglege

I Myretuen vægter vi den daglige kontakt med forældre højt. Vi har altid tid til en garderobesnak, og er der behov for mere, aftaler vi et møde. Vi holder et møde om barnets trivsel i starten af børnehavetiden samt et inden skolestart. Vi skriver dagbog på Mit Barn, og lægger billeder ud. En gang om året holder vi en arbejdslørdag, hvor vi sammen sætter i stand og rydder op.