Spring til indhold

Rådgivning og vejledning

CSV tilbyder løbende råd og vejledning til kursisterne og deres pårørende.

Efter et besøg eller en samtale hos os bliver kursisten visiteret til en udredningsperiode på cirka 2 måneder. I løbet af den periode afdækker vi ressourcer og problemfelter for den enkelte kursist. Når perioden er slut, vurderer vi, om der er basis for at blive visiteret til et videre forløb.

Mange kursister og deres pårørende har brug for rådgivning og vejledning for at kunne håndtere et liv på nye vilkår. Alle kursister får en kontaktlærer, der er parat til at hjælpe med praktisk information, rådgivning og vejledning.

Vejledningen kan dreje sig om: 

  • Brug af it-udstyr 

  • Kommunikationshjælpemidler eller andre hjælpemidler

  • Arbejde og fritidsaktiviteter

  • Samliv

  • Hvad skal der ske efter CSV

Det er ikke altid nemt at finde frem til den rette person eller instans i forbindelse med et konkret behov eller problem. Vejledningen kan derfor også bestå i at finde frem til, kontakte eller henvise til den rette instans, der kan hjælpe videre frem.


CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk