Spring til indhold

Personale

Her kan du få et overblik over afdelingens personale og deres kontaktinformationer.

Line Buch Stahl

Lærer

E-mail: lbust@odense.dk

 

Charlotte Hallgren Broustbo

Pædagogmedhjælper 

 

Gitte Wenneke

Lærer

E-mail: giwen@odense.dk      

 

Liselotte Hegelund

Lærer

E.mail: lishe@odense.dk

 

Lene Lange Gertov

E-mail: lelge@odense.dk

 

Morten Rich Simonsen

Lærer

E-mail: morsi@odense.dk

 

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk