Spring til indhold

Pårørendeundervisning

CSV afholder kurser, så personer til pårørende med en senhjerneskade kan tale sammen.

Det kan være svært at være pårørende til en person med senhjerneskade. Det er en omvæltning i hverdagen, som både kan være fysisk og psykisk belastende. Det er ofte vanskeligt for de nærmeste i omgangskredsen at forstå den pårørendes situation, og mange har derfor brug for at tale med andre pårørende, som står i en lignende situation.

CSV afholder kurser for pårørende, hvor der både vil være oplæg fra underviserne og plads til samtale med de andre pårørende. Dette foregår som regel over 4 – 5 aftener. Herefter vælger nogle grupper at fortsætte på egen hånd i skolens lokaler som selvhjælpsgruppe.

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i at deltage, så kontakt Morten Simonsen på Tlf.: 63 75 39 00 eller 63 75 39 40

 


CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk