Spring til indhold

Fag og undervisningstilbud

Her kan du læse om nogle af de undervisningstilbud, som CSV tilbyder voksne med en senhjerneskade.

Som kursist på CSV får du ud fra behov og ønsker medindflydelse på, hvilke fag og emner du modtager undervisning i.

Eksempler på undervisning: 

 • Regning

 • Kommunikation

 • EDB

 • Internet

 • Musik

 • Motion

 • Kognitiv undervisning

 • Madlavning

 • Tegning/maling

 • Kreativt værksted

 • Samfundsfag

 • Filosofi

 • Livshistorie

 • Indsigtsundervisning

 • Litteratur

 • Krop og bevægelse

 • Projekter


CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
 • Rismarksvej 80
 • 5200 Odense V
 • EAN-nr:579 800 6609109
 • Tlf. 6375 3900
 • Mail. csv-odense@odense.dk