Spring til indhold

Senhjerneskadede

Undervisning for voksne med senhjerneskade.

CSV Odense–Vestfyn–Brangstrup tilbyder undervisning for mennesker med sent erhvervet hjerneskade bosat i Odense, Assens og Nordfyns kommune.
 
Den kompenserende undervisning sigter imod, at den hjerneskadede person udvikler evnen til at: 

  • Kommunikere
  • Reflektere
  • Træffe valg
  • Handle

Målet er, at kursisten opnår størst mulig indsigt i og indflydelse på egne livsvilkår. Undervisningen foregår på små hold eller i særlige tilfælde som eneundervisning  i vores lokaler på Rismarksvej 80.

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk