Spring til indhold

Råd og vejledning

CSV tilbyder løbende i forløbet rådgivning og vejledning.

Rådgivning og vejledning indgår som en naturlig del af undervisningen og kan f.eks. gives i forbindelse med:

  • Visitation til undervisning således at forventninger til undervisningen er afstemt med det faktisk mulige, og kursisten på denne måde sikres medansvar og medindflydelse på undervisningens mål

  • Evaluering af undervisningen samt læringsresultaterne

  • Udarbejdelse af udslusningsplan og evt. henvisning til andre relevante tilbud som f.eks. kan være: Undervisningsinstitutioner, bo-institutioner, beskæftigelse, frivilligt arbejde og fritidsaktiviteter

 

Kursistråd


SL-afdelingen har sit eget kursistråd, hvor fem kursister og to suppleanter er valgt til at være kursisternes talerør over for afdelingens ledelse og lærerteam.

 Kursistrådet arbejder med emner, der tager udgangspunkt i dagligdagen på tværs af de forskellige hold.

 Medlemmerne i kursistrådet får:

  • Medindflydelse på CSV-Sindafdelingen

  • Et tilbud om personlig udvikling

  • En fritidsbeskæftigelse med mening

  • Del i et socialt fællesskab

 

Der er mindst 4 møder om året, hvor en lærer deltager. Kursistrådet er på valg én gang om året i september måned.