Spring til indhold

Om undervisningen

Undervisning for voksne med en sindslidelse

Vores undervisning hedder ”kompenserende specialundervisning for voksne". Alle underviserne har en efteruddannelse, der gør at de ved, hvilke vanskeligheder den enkelte kan have afhængigt af de vanskeligheder, der er. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i dig og det, du interesserer dig for. Vi fokuserer på de ressourcer, du har, sådan at vi sammen kan sætte nogle mål, som kan begrænse virkningerne af din sindslidelse.

 

Vi arbejder f.eks. med:

 

 

• Sociale og personlige kompetencer
• Faglige områder som psykologi, dansk, matematik, kreative fag m.m.
• Selvværdsfølelse

 

 

Målet er, at du kommer i job eller uddannelse og bliver mere aktiv bestemmende i dit liv. Kernen i undervisningen ligger i processen – at lære at lære. Har du været i patientrollen, så kræver det, at du tager din selvstændighed igen. Det er her kompenserende specialundervisning kan gå ind og styrke selvfølelsen, den faglige fordybelse samt være et socialt rum, som åbner op udad. Undervisningen kan både give dig nogle personlige, sociale og faglige kompetencer, så du kan komme videre i forhold til job og uddannelse og mestre livet bedre.

 

 

 

Vi sætter mål sammen


Når du starter undervisningen på CSV, skal du sammen med din lærer udarbejde en individuel undervisningsplan, hvor målene for undervisningen beskrives.

Målene kan være faglige, men ofte er det personlige og sociale mål, der er den væsentligste indgangsvinkel til undervisningen. Mange oplever, at mødet med andre om en fælles faglig interesse giver mulighed for personlig og social vækst.

 

 

Eksempler på undervisningsmål: 

 

 

• Få større selvtillid
• Genopbygge sit selvværd
• Lære nyt
• Udvikle sig personligt
• Bryde isolationen
• Overskride egne grænser

 

 

Selvom undervisningen foregår på hold, er det den individuelle undervisningsplan, der er udgangspunktet for din undervisning. Lærer og kursist evaluerer løbende undervisningsplanen. I forbindelse med evalueringen tages der stilling til om:

 

 

• målene er nået?
• undervisningen skal fortsætte?
• der skal udsluses til anden undervisning eller aktivitet?