Spring til indhold

Om VSU undervisning

Individuel undervisningsplan og specialpædagogisk bistand.

Individuel undervisningsplan

Før undervisningen begynder, laver underviseren i samarbejde med kursisten en individuel undervisningsplan. Planen tager udgangspunkt i kursistens aktuelle situation, forudsætninger, behov og ønsker og beskriver således de mål, kursisten gerne vil arbejde med i undervisningen.

Når undervisningsforløbet slutter, evaluerer og dokumenterer underviseren sammen med kursisten, om målene er nået, og om der er behov for at udarbejde en udslusningsplan.

   

Specialpædagogisk bistand


Ud over undervisningen yder vi på CSV kursisterne en specialpædagogisk bistand i form af rådgivning og vejledning. Det skal blandt andet være med til at sikre at:

 

 • Kursisterne, pårørende, sagsbehandlere, støtte-kontaktpersoner og andre har kendskab til tilbuddet
 • Udredningen og undervisningen foregår på ansøgerens præmisser
 • Kursisten får tilbud om tekniske hjælpemidler, specialpædagogiske undervisningsmidler, personlig assistance og handicapkompenserende teknikker, når behovet er til stede
 • Sagsbehandlere, pædagoger, pårørende og eventuelle fagpersoner får mulighed for at medvirke til at udvikle og styrke deltagerens nyerhvervede kompetencer
 • Deltageren udsluses til relevante undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, erhverv eller beskæftigelse, fritidsaktiviteter og bolig

 

Den specialpædagogiske bistand indeholder desuden:

 • Introduktionsforløb
 • Udredning
 • Udfærdigelse af individuelle undervisningsplaner
 • Evaluering og dokumentation af undervisningen
 • Udslusningstiltag og pårørendeundervisning 
 • Samarbejde med alle relevante aktører for at koordinere den samlede indsats omkring kursisten