Spring til indhold

Kontakt til VSU

Du er altid velkommen til at henvende dig til VSU for at få flere informationer.

Anders Søndergaard Thomsen

Henvendelse kan ske til:

Anders Søndergaard Thomsen, leder af Voksenspecialundervisningen

Tlf.: 2117 3952/e-mail: asth@odense.dk

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk