Spring til indhold

Hjernerystelse

Undervisning for borgere med hjernerystelse

FORMÅL
Målet er en forbedring i forhold til symptomer, livskvalitet og aktivitetsniveau, så borgeren kan deltage så aktivt som
muligt i arbejdes-, uddannelses- og hverdagsliv.

 

INDHOLD
Deltagerne undervises i kompenserende strategier samt tilbydes redskaber til at mestre følgerne af hjernerystelsen.
Deltagernes funktions- og aktivitetsniveau søges øget henover forløbet gennem brug af konkret individuelle ”små”
mål.

 

Læs mere information om Undervisningstilbud til borgere med langvarige følger efter Hjernerystelse

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk