Spring til indhold

Personale

Her kan du få et overblik over afdelingens personale og deres kontaktinformationer.

Henrik Mumm     

E-mail: hemum@odense.dk

 

Mette Thrane

Overlærer

E-mail: mthr@odense.dk

 

 

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk