Spring til indhold

Om undervisningen

Vi tilbyder kompenserende specialundervisning for unge og voksne med generelle indlæringsvanskeligheder (GI). .

Målet er at give mennesker med funktionsnedsættelse mulighed for at blive i stand til at deltage mere aktivt i samfundslivet, få større indflydelse på eget liv og hermed opnå en mere selvstændig tilværelse.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt efter kursistens behov. Det kan foregå som eneundervisning eller på små hold.

 

Undervisningen kan være:

  • Almindelige skolefag som dansk, regning, samfundsfag
  • Pengeforståelse
  • Forberedelse og støtte til AMU-kurser
  • Nem ID
  • It, computer og programmer
  • IPad
  • Sundhed
  • Medborgerskab
  • Særligt tilrettelagte kurser med specifikke mål

 

Specialundervisningen kan være med til at afhjælpe eller begrænse virkningerne af en funktionsnedsættelse.