Spring til indhold

Generelle indlæringsvanskeligheder

​Undervisning for voksne med generelle indlæringsvanskeligheder  
.

CSV har et varieret tilbud om deltidskurser til voksne med generelle indlæringsvanskeligheder og andre med særlige behov. Al undervisning foregår på små hold, hvor vi tager hensyn til den enkelte kursists evner, behov og ønsker.
  
Formålet med undervisningen er at forbedre kursisternes mulighed for en mere selvstændig tilværelse og et større socialt samvær med andre, hvad enten dette er på en institution, i et bofællesskab eller for selvstændigt boende. Ud over undervisningen yder vi special-pædagogisk bistand, som indeholder rådgivning og vejledning.
 
Undervisningen foregår på vores afdelinger i Odense og i Assens. Vi kan endvidere efter aftale etablere undervisning direkte på bo-, aktivitets- og væresteder for udviklingshæmmede i Odense, Assens og på Nordfyn.
 
Det er gratis for den enkelte kursist at deltage i undervisningen.