Spring til indhold

My Way

MY WAY
Beskæftigelses- og uddannelsesrettet tilbud til borgere med Aspergers syndrom eller lignende karakteristika

Målgruppe:

Målgruppen er borgere med autismespektrumforstyrrelser fra 18 år. Borgere med autismespektrumforstyrrelse karakteriseres ved at have en række vanskeligheder i større eller mindre grad, f.eks. at forstå sociale sammenhænge, tænke abstrakt og empatisk, at omstille sig til nye forhold etc.

 

Har du kontakt til borgere, med diagnosen Asperger eller autisme i lettere til moderat grad (jfr. ICD11), så har Voksenspecialundervisningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense kommune et nyt tilbud, du kan placere borgeren i.

 

Formål:

MY WAY har til formål at hjælpe personer indenfor autismespektret til at komme i beskæftigelse eller uddannelse og få bedre forudsætninger for at blive tilknyttet og fastholdt på arbejdsmarkedet eller uddannelse

Aktiviteterne på kurset er empowerment-orienterede, og der arbejdes ud fra mantraet, at det ikke er mennesker indenfor autismespektret der er problemet - det er problemet, som er problemet.

 

Den skjulte arbejdsstyrke

Borgere med autismespektrumforstyrrelser har mange kompetencer, der kan gøre dem til attraktive medarbejdere, men alligevel har de svært ved at finde og fastholde et job eller en uddannelse. Problemet er ikke, at de mangler evnen eller motivationen til at arbejde eller uddannelsen, men at de mangler undervisning, information, råd og praktisk støtte i forhold til deres specifikke behov.

 

Bedre forudsætninger på arbejdsmarkedet og i uddannelse

MY WAY går ud på at hjælpe personer med autismespektrumforstyrrelse med særlig fokus på Asperger syndrom til at blive klædt på til at kunne komme i beskæftigelse eller uddannelse.

 

Målet er også at styrke deltagernes selvforståelse og mestringsevne, hvor koblingen til arbejdsmarkedet eller uddannelse skal ske ved hjælp af job/virksomhedskonsulent eller andre samarbejdspartnere i kommunen, som hjælper med at få borgerne i gang på arbejdsmarkedet eller uddannelse. Der er jobkonsulenter tilknyttet My Way som hjælper med overgangen til job og praktik.

 

Mere information

Hvis du vil vide mere om tilbuddet, så er du velkommen til at kontakte leder af specialundervisning for voksne Anders Søndergaard Thomsen på tlf.: 63 75 39 09 eller sende en e- mail til: asth@odense.dk

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk