Spring til indhold

Læringsforløb for UdeBoende unge med Autisme

Læringsforløb for UdeBoende unge med Autisme (LUBA)
Læringsforløbet formål er at give indsigt, kompetencer og færdigheder til at mestre et selvstændigt voksenliv bedst muligt.

Målgruppen

Unge mellem 18 og 30 år med diagnosticeret autismespektrum-forstyrrelser med normal begavelse, eller en begavelse der ligger lidt under normalområdet. Deltagerne kan være i uddannelse, i beskæftigelse eller ingen af delene. Det er et krav at de er udeboende (dvs. har egen lejekontrakt). For at komme i betragtning til projektet skal der være udarbejdet en udredning. 

 

Formålet 

Læringsforløbet formål er at give indsigt, kompetencer og færdigheder til at mestre et selvstændigt voksenliv bedst muligt. Der vil blive lagt vægt på at den unge kan varetage opgaver forbundet med at bo i egen bolig, skabe en personlig udvikling der medvirker til at den unge i højere grad mestrer både praktiske, personlige og sociale færdigheder. 
 
Læs mere information om LUBA
CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk