Spring til indhold

Information til samarbejdspartnere

R&R2 – mestringskursus til unge og voksne med ADHD

CSV Odense har i samarbejde med Socialstyrelsen afprøvet det engelsk-canadisk udviklede program Reasoning & Rehabilitation version 2 (R&R2) målrettet unge og voksne med ADHD og lignende problematikker. Projektet er afviklet i perioden 2016-2019, og er en del af et forskningsprojekt, hvor tre kommuner har afprøvet og effektmålt programmet i Danmark.

Læs mere information til samarbejdspartnere her:

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk