Spring til indhold

VSU

Voksenspecialundervisning.

Link ind til voksenundervisning

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup tilbyder kompenserende specialundervisning til voksne i Assens, Nordfyns, og Odense Kommune.


Undervisningen henvender sig til unge og voksne med enten en sindslidelse, psykisk sårbare, en senhjerneskade eller generelle indlæringsvanskeligheder. Målet med undervisningen er at give mennesker med en funktionsnedsættelse mulighed for en mere selvstændig tilværelse, for at deltage aktivt i samfundslivet og få større indflydelse på eget liv.


Undervisningen foregår fortrinsvis på små hold af 4-8. Dog kan nogle af holdene være på 12-14, og i nogle enkelte tilfælde tilbyder vi eneundervisning, som en overgang til undervisningen på CSV.


Alle kursister kommer til en indledende samtale, inden undervisningen går i gang, og får lavet en individuel undervisningsplan, der beskriver målene for den enkelte kursist. Planen tager udgangspunkt i kursistens aktuelle situation, forudsætninger, behov og ønsker. Ved undervisningens ophør vejleder og rådgiver vi kursisterne om videre muligheder i forhold til job og uddannelse og at klare dagligdagen bedre.


Vi underviser i egne lokaler i Odense og Assens, på psykiatriske afdelinger i Middelfart, væresteder, bosteder, produktionsskole i Assens og Nordfyn samt i enkelte tilfælde i eget hjem i Odense, Assens og Nordfyns Kommune.

 


Sådan kommer du i gang


Kursisten, sagsbehandlere, pårørende og andre kan henvende sig om ønske om undervisning og bliver efter en indledende samtale visiteres til undervisning, hvis der er behov for det. Her aftaler vi, hvilke behov kursisten har for undervisning i forhold til emner, fag og timetal. Undervisningens mål og indhold tilrettelægger vi på baggrund af relevante oplysninger og efter samtale med kursisten og eventuelt en pårørende eller en kontaktperson.


CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk