Spring til indhold

Autismespektrumforstyrrelser

Beskæftigelses - og Socialforvaltningen har opstartet projektet 'My Way', der er for dig med en autismespektrumforstyrrelse. Målet med projektet er at ruste dig og styrke dine kompetencer til at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse og hjælpe dig med at blive på uddannelsen. .

Projektet

 

Projektets første del er et kursus, hvor der arbejdes med dine kompetencer og udfordringer. I undervisningen arbejder du med dine særlige udfordringer i forhold til at komme i praktik, job eller uddannelse. Du følger kurset sammen med op til 11 andre kursister.

Kurset er individuelt tilrettelagt og varer op til 13 uger - mandag og onsdag fra kl. 10.00-13.00 inklusiv frokostpause.

 

 

Undervisningen

 

I undervisningen arbejder du med forskellige temaer, som har betydning for at indgå på en arbejdsplads:

  • Dine styrker og kompetencer
  • Motivation
  • Spilleregler på arbejdspladsen
  • Det sociale på arbejdspladsen
  • Planlægning af opgaver
  • Konflikthåndtering
  • Stress

 

Målet med undervisningen er, at du på kurset finder dine ressourcer og styrker, får redskaber til at håndtere personlige og sociale udfordringer, styrker din identitet og selvværd og får nye måder at handle på.

 

 

Praktik

 

Når du er færdig med kurset, starter anden del. Her skal du i et praktikforløb i en virksomhed, som er specielt rustet til netop dine udfordringer. Du matches med praktikstedet, alt efter hvad du har af ønsker, kompetencer og behov. Her kan du afprøve dine kompetencer på en arbejdsplads, anvende dine nye redskaber til at mestre hverdagen og få erhvervsrettet erfaring til dit CV. Du får tilknyttet en jobkonsulent, som vil hjælpe dig med at blive i jobbet eller uddannelse.